TILWIMTILWIM TAX-XOGĦOL

It-tipi ta’tilwim tax-xogħol mill-tikkontesta-partijiet:

individwali tax-xogħol tilwim meta dawn jaffettwaw l-interessi ta’l-impjegati individwali;

kollettiv tax-xogħol tilwim li tinvolvi l-ħaddiema kollha (per eżempju, in-nuqqas mill-impjegatur ftehim kollettiv) jew parzjali (separati strutturali subdiviżjonijiet).

It-tipi tal-relazzjonijiet tax-xogħol mill li jinqalgħu (jinqalgħu mis-suġġett tal-liġi tax-xogħol):

tilwim tax-xogħol li jirriżultaw mill-reat tar-relazzjoni ta’impjieg (per eżempju, iżda mhux il-ħlas tal-pagi, il-illegali tkeċċija, dewmien ħruġ tal-impjiegi rekord, eċċ.);

tilwim tax-xogħol li jirriżultaw mill-reat tar-relazzjonijiet direttament relatati tax-xogħol, eċċ.

li jirriżultaw mill-ksur tal-relazzjoni iżda l-organizzazzjoni u l-ġestjoni tax-xogħol. Per eżempju, min iħaddem jitlob l-implimentazzjoni tal-istandards tax-xogħol, mhux sostnuti mill-proċess teknoloġiku, jew l-teħtieġ li l-produzzjoni tax-xogħol tal-impjegati twettaq b’pass taqbeż il-veloċità normali tal-kompiti-eżekuzzjoni, jew ma rilaxx l-impjegat mix-xogħol sakemm ma tissodisfax il-produzzjoni assenjazzjoni, u T.

p, u l-ħaddiema fil-qorti għarfu dawn it-talbiet huma illegali;

li jirriżultaw mill-ksur tal-relazzjonijiet tax-xogħol għal min iħaddem

Per eżempju, il-qorti tista’tiġi appellata quddiem il-illegali ċaħda ta’l-impjiegi;

li jirriżultaw mill-ksur ta’l-sħubija soċjali tar-relazzjonijiet.

Per eżempju, min iħaddem ma jeżegwixxi l-ftehim kollettiv u l-impjegat fil-qorti teħtieġ l-eżekuzzjoni tal-provvedimenti tagħha

Tipikament, dawn il-ksur jwassal għal tilwima tax-xogħol kollettiv, iżda l-interessi tagħhom jistgħu jipproteġu u kull impjegat individwalment;

li jirriżultaw minn ksur tar-relazzjonijiet fuq il-parti ta’l-impjegati (jew ir-rappreżentant tagħhom korpi) fil-ġestjoni tal-organizzazzjoni. Per eżempju, min iħaddem jadotta regolamenti lokali mingħajr il-kunsens tal-primarja tal-kummerċ organizzazzjoni Unjoni;

li jirriżultaw mill-ksur ta’relazzjonijiet fit-taħriġ professjonali, taħriġ mill-ġdid u taħriġ avvanzat għal min iħaddem. Per eżempju, min iħaddem jitlob li l-impjegat iħallsu tiegħu l-ħlasijiet jew tistabbilixxi perjodu ta’prova, fuq is-suċċess tat-tagħlim;

li jirriżultaw minn ksur tar-relazzjonijiet dwar l-materjal tal-responsabbiltà tal-kuntratt tax-xogħol. Per eżempju, min iħaddem fil-ksur tal-liġi tax-xogħol ħlasijiet l-impjegat il-sħiħ il-ħsara fil-eċċess tal tiegħu salarju medju, permezz ta’digriet tagħha;

li jirriżultaw mill-ksur tal-relazzjoni ta’sorveljanza u l-kontroll. Għalhekk, l-iħaddem u l-impjegat jistgħu appell kontra s-sajd illegali tal-applikazzjoni tal-miżuri tal-responsabbiltà amministrattiva għall-ksur tar-regoli tal-protezzjoni tax-xogħol, il-partijiet jistgħu jappellaw kontra l-att dwar l-investigazzjoni ta’l-inċident, jekk dawn ma kinux jaqblu mal-kontenut tagħha u s-sejbiet;

li jirriżultaw minn ksur tar-relazzjonijiet dwar l-riżoluzzjoni tat-tilwim tax-xogħol. Per eżempju, l-parti li ma taqbilx mad-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar tilwim tax-xogħol, l-appell kontra din il-qorti u l-iħaddem fil-qorti biex jirrikonoxxu l-istrajk illegali;

li jirriżultaw minn ksur tar-relazzjonijiet dwar l-assigurazzjoni soċjali obbligatorja.

Per eżempju, min iħaddem jirrifjuta li jħallsu l-impjegati jumejn, il-leave tal-mard, għalkemm il-liġi l-ewwel tlett ijiem mħallsa minn min iħaddem u l-ħaddiem ikun imġiegħel dawwar l-CCC