SERVIZZI AVUKATIS-SERVIZZI TAL-AVUKAT

Ssir vittma ta’l-kriminalità jew suġġett għall-prosekuzzjoni mill-infurzar tal-liġi, l-bniedem jidher ċar li hemm bżonn l-assistenza tal-kwalifikata kriminali avukat tad-difiża li jipproteġu d-drittijiet u l-interessi leġittimi, malajr biex twaqqaf l-azzjonijiet illegali tal-militiamen.

Avukat tajjeb il-ħtiġijiet mill-bidu sat-tmiem biex jgħinu lill-klijenti tiegħu fl-soluzzjoni tal-problemi, li jintużaw il-mezzi neċessarji kollha u l-metodi biex jiddefendu l-interessi tagħha.