RAPPREŻENTANZA TAL-QORTIRAPPREŻENTANZA TAL-QORTI

Iċ-ċittadini għandhom id-dritt biex iwettqu l-Affarijiet fil-qorti personalment jew permezz tar-rappreżentanti.

Il-parteċipazzjoni personali fin-negozju tal-ċittadin ma għandhomx iċaħħdu l-dritt li jkollhom din il-kawża ir-rappreżentant

Organizzazzjonijiet tan-negozju huma fil-qorti mill-korpi tagħhom li jaġixxu fi ħdan il-poteri mogħtija lilhom bil-liġi, l-atti legali oħra jew kostitwent-dokumenti, jew ir-rappreżentanti. L-awtorità ta’jwassal organizzazzjonijiet tan-negozju, appoġġjat mill-dokumenti li jiċċertifikaw l-istatus uffiċjali tar-rappreżentanti tagħhom, u jekk ikun meħtieġ dokumenti kostitwenti.F’isem il-likwidata l-organizzazzjoni fil-qorti jaġixxi bħala r-rappreżentant awtorizzat tal-likwidazzjoni tal-Kummissjoni.

Ir-rappreżentanti fil-qorti tista’tkun kapaċi persuni wara li suppost maħruġa-setgħat fit-tmexxija tan-negozju, ħlief għall-entitajiet li ġejjin (bl-eċċezzjoni tal-każijiet tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċess ta’kif rappreżentanti tal-korpi adatti jew ir-rappreżentanti legali):

l-imħallef;

l-investigatur;

avukat.

Skond il-liġi proċedurali il-qorti jaħtar avukat bħala rappreżentant fil-każ ta’nuqqas ta’l-rappreżentant tal-Konvenut, il-post tar-residenza mhix magħrufa, u fil-każijiet l-oħra stipulati bil-liġi