L -GĦAJNUNA LEGALI B’XEJNGĦAJNUNA LEGALI BLA ĦLAS

L-għoti tal-għajnuna legali bla ħlas għandu jkun ibbażat fuq dawn il-prinċipji bħala l-oġġettività, l-imparzjalità, il-puntwalità, l-ugwaljanza tal-aċċess taċ-ċittadini għall-assistenza u l-kunfidenzjalità fuq id-dispożizzjoni tagħha.

Il-parteċipanti fil-pubbliku tas-sistema tal-għajnuna legali b’xejn huma l-awtoritajiet Eżekuttivi u l-subordinati l-istituzzjonijiet, l-Eżekuttiv-awtoritajiet tal-kostitwenti tal-entitajiet tal-gvern, l-uffiċċji legali, avukati u n-nutara

Skond il-liġi l-korpi tal-poter Eżekuttiv tar-reġjuni biex jiddeċiedu li jistabbilixxu jekk l-istat legali tal-Bureau jew li jinvolvu l-għoti tal-għajnuna legali b’xejn-avukati.

Dawn huma mfassla biex tiddetermina l-ammont u l-proċedura ta r-remunerazzjoni ta’l-avukati u l-kumpens ta’l-ispejjeż tagħhom dwar l-għoti ta’l-għajnuna legali b’xejn