Id-diviżjoni tal-proprjetàDiviżjoni tal-proprjetà, magħrufa wkoll bħala-distribuzzjoni ekwa, hija ġudizzjarja diviżjoni tal-proprjetà id-drittijiet u l-obbligi bejn il-konjuġi matul id-divorzju.

Id-distribuzzjoni tal-proprjetà hija l-diviżjoni, minħabba l-mewt jew l-xoljiment ta’żwieġ, tal-proprjetà li kien proprjetà tal-mejjet, jew miksuba matul il-kors tal-żwieġ. Fl-Ingilterra U Wales, l-imsieħba fi jew barra mill-żwieġ jistgħu jaqblu kif il-konġunta u separatament jżommu l-assi se tkun maqsuma mingħajr l-intervent tal-qrati. Meta ma jistax jintlaħaq ftehim, il-qorti tista’tintalab biex jiddeterminaw ġust u ugwali id-diviżjoni. L-każ ta’Miller v Miller taw il-mara konsiderevoli proporzjon tar-raġel reċenti tal-qligħ li jirriżultaw mill-relazzjonijiet fil-Belt anki jekk iż-żwieġ kien qasir. Fil-każ ta’divorzju, huma biss il-proprjetà matrimonjali se jiġu kkunsidrati għall-proprjetà diviżjoni u biss dawk l-assi se jitqiesu bħala proprjetà matrimonjali li jkunu nkisbu matul il-kors tal-partikulari taż-żwieġ. Dawn l-assi jistgħu jinkludu matrimonjali-dar, il-kontijiet tal-bank, l-investimenti (inkluż l-istokkijiet, il-bonds u l-tfaddil ta’l-irtirar) u anke n-negozji stabbiliti matul il-kors tal-żwieġ in kwistjoni. F’xi membri (l-Ġodda tal-istat ta’new York) fejn, edukattivi gradi qalgħu matul iż-żwieġ jistgħu jitqiesu bħala proprjetà matrimonjali. F’dawn l-istati membri, ir-riżoluzzjoni tal-divorzju spiss jinvolvi l-ħlas mill-edukati-konjuġi li l-konjuġi l-ieħor sehem tagħhom mistennija fil-futur qligħ li huma minħabba l-grad li qalgħu matul il-divorzju u jistgħu jitolbu l-għarfien espert ta’tax-xogħol l-ekonomisti jew l-oħra tal-istatistika u l-esperti finanzjarji.

Fl-Istaġun v

tal-Istaġun, il-qorti deskritti distribuzzjoni ekwa tal-proprjetà matrimonjali fil-divorzju bħala l-aktar ġusta, jew ekwu, mill-proprjetà separata tas-sistema. Il-qorti tista’tikkunsidra li dawn il-fatturi bħala kontribut sostanzjali għall-akkumulazzjoni tal-proprjetà, l-suq u l-emozzjonali-valur ta’l-assi, it-taxxa u l-oħra tal-konsegwenzi ekonomiċi tal-distribuzzjoni, il-partijiet l-ħtiġijiet, u kull fattur ieħor rilevanti għall-ekwu-eżitu.’ L-ġustizzja hija prevalenti l-linja gwida il-qorti se użu. Ħlasijiet ta’manteniment, l-appoġġ għat-tfal u l-obbligi l-oħra kollha l-proprjetà se jiġu kkunsidrati. Anki mhux kontribuzzjonijiet tanġibbli bħalma huma l-konjuġi domestiku tal-kontribuzzjonijiet għall-familja se jiġu kkunsidrati, sew jekk dik il-persuna għandha xi ħaġa bit-titlu fl-isem tagħhom jew le. Il-konjuġi li jkun għamel in-non-kontribuzzjonijiet tanġibbli tista’titlob ekwu l-interess fil-proprjetà matrimonjali fil-divorzju. L-Uniformi-Żwieġ u d-Divorzju Att § (UMDA §) jippermetti d-distribuzzjoni ekwa tal-proprjetà u l-listi-fatturi, il-qorti għandha tikkunsidra, pereżempju ‘l-tul ta’żmien taż-żwieġ, u qabel iż-żwieġ ta’waħda mill-partijiet, antenuptial-ftehim tal-partijiet li hija l-istess bħal prenuptial ftehim jew qabel iż-żwieġ il-ftehim, l-età, is-saħħa, l-istazzjon, l-impjieg, l-ammont u l-għejun ta’dħul, l-ħiliet vokazzjonali, l-impjegabbiltà, immobbli, ir-responsabbiltajiet, u l-ħtiġijiet ta’kull waħda mill-partijiet, kustodja id-dispożizzjonijiet.’ eċċ.

Matrimonjali kondotta ħażina mhix fattur fil — proċess ta’teħid ta’deċiżjonijiet

Distribuzzjoni ekwa mhix l-istess bħal ugwali d-distribuzzjoni. Per eżempju, fuq ix-xoljiment ta’żwieġ li fihom il-mara serva bħala żjara fuq il-dar omm għall-porzjon sostanzjali tal-żwieġ, il-qorti tista’tagħti l-mara aktar minn — sehem tal-mqassma-proprjetà bħala quddiem il-kumpens għall-tagħha proġettati-ħtieġa għal ritorn lejn il-forza tax-xogħol mill-aktar baxx tal-pagi minn hija setgħet kmand kellhom hi qattgħu l-ħin tagħha li qed jiżviluppaw barra-il-dar esperjenza ta’xogħol aktar milli laboring ġewwa d-dar